Kalendář

červenec
2020

srpen
2020

září
2020

cal-older

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematické snídaně

Daňová litigace a přezkum sankcí za správní delikty správními soudy

JUDr. Pavel Dejl, Ph.D., LL.M., Mgr. Aleš Smetanka
27/05/14 09:00 – 11:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Daňová litigace

Jak hájit správně svá práva v rámci daňové litigace

Zásady daňové řízení

Dokazování v rámci daňového řízení

Nepřezkoumatelnost daňových rozhodnutí  

Důsledky nezákonného jednání nebo nezákonného rozhodnutí správce daně

Delikty

Jak se bránit proti nezákonným  deliktům

Formální vs. materiální stránka deliktu

Přitěžující a polehčující okolnosti

Nepřiměřenost pokuty

Prekluze ukládání sankce či zánik odpovědnosti

 
×