Kalendář

červenec
2020

srpen
2020

září
2020

cal-older

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematické snídaně

Jaké základní kroky musí udělat obchodní společnosti v souvislosti s rekodifikací soukromého práva

Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
24/09/13 09:00 – 16:00 (přestávka od 12:00 do 13:00)

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Jak a kdy je nutno upravit korporační dokumenty a.s./s.r.o., včetně důsledku nepřizpůsobení se nové právní úpravě. Které důležité změny byste měli mít na paměti  při úpravě korporačních dokumentů (společenských smluv/stanov).

Na které novinky, včetně změn v úpravě jednání podnikatele, je nutno myslet v interních předpisech (organizačních/podpisových řádech apod.)? Důsledky překročení interních omezení

Nová pravidla pro statutární orgány/kontrolní orgány/prokuristy ve vztahu ke konfliktu zájmů (a transakcím mezi blízkými osobami), základní novinky v odpovědnosti členů statutárních a kontrolních orgánů, jakož i prokuristů

Odlišnosti nové úpravy smlouvy o výkonu funkce od stávající úpravy, náležitosti smluv, na které nutno pamatovat, otázka souběhu ve světle zákona o obchodních korporacích

Jak a v čem se změní úprava podnikatelských seskupení? Je vhodné ponechat při životě stávající ovládací smlouvy i po účinnosti zákona o obchodních korporacích? Bude možné užívat dosavadní vzory zpráv o vztazích i v roce 2014 a v následujících letech?

 
×