Rekodifikace – Co byste měli vědět o právní úpravě nemovitostí od roku 2014

JUDr. Jiří Horník, LL.M., Mgr. Ing. Martin Krejčí, JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.
29/05/13 09:00 – 16:00 (přestávka od 12:00 do 13:00)

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Celodenní seminář se skládá z dopoledního (9.00-12.00) a odpoledního bloku (13.00-16.00). Dopolední praktická část určená především členům statutárních orgánů a manažerům všech úrovní se zaměřuje na základní přehled novinek nebo změn v dané oblasti. Odpolední blok poskytne hlubší vhled do tématu a plně jej využije zejména odborná veřejnost s právním vzděláním. Přihlásit se lze jak jednotlivě na jeden z půldenních bloků, tak na celý den.

Manažerský úvod do nové úpravy

09:00 – 12:00

Cena dopoledního semináře: 1089,- Kč vč. DPH

  • "Konec starých časů": Povrch ustupuje půdě - stavba jako součást pozemku. Jak bude převedeno oddělené vlastnictví pozemku a stavby do nového systému. 
  • "Ztraceno v překladu": Rychlokurs staronových právních pojmů
  • "Na samotě u lesa": Práva k cizím nemovitostem v novém hávu.
  • "Jak utopit doktora Mráčka aneb konec vodníků v Čechách": Změny v zajištění závazků prostřednictvím nemovitostí. 
  • "Můj brácha má prima bráchu": Možnosti využití svěřenských fondů v nemovitostních transakcích.

Trocha teorie a jak jí uplatnit v praxi

13:00 – 16:00

Cena odpoledního semináře: 1089,- Kč vč. DPH

  • Na co je nutné nově myslet při prověřování právních vztahů k nemovitostem před jejich koupí?
  • Lze nově spoléhat na údaje v katastru nemovitostí? Změny ve způsobu zápisu příslušných práv do katastru nemovitostí.
  • Specifické problémy nové úpravy (stavby na cizím pozemku, předkupní právo, bytové domy na cizích pozemcích).
  • Jak nově zajistit závazky prostřednictvím nemovitostí nebo práv k nim? Přinese zástava nemovitostí věřitelům více jistoty a flexibility?
  • Nové možnosti strukturování nemovitostních transakcí

 
×