Kalendář

červenec
2021

srpen
2021

září
2021

cal-older

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Rekodifikace - Na co byste jako členové statutárního orgánu korporace neměli zapomenout

Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Martin Šolc, JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
17/04/13 09:00 – 16:00 (přestávka od 12:00 do 13:00)

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Celodenní seminář se skládá z dopoledního (9.00-12.00) a odpoledního bloku (13.00-16.00). Dopolední praktická část určená především členům statutárních orgánů a manažerům všech úrovní se zaměřuje na základní přehled novinek nebo změn v dané oblasti. Odpolední blok poskytne hlubší vhled do tématu a plně jej využije zejména odborná veřejnost s právním vzděláním. Přihlásit se lze jak jednotlivě na jeden z půldenních bloků, tak na celý den.

Přehled základních změn a novinek v právní úpravě statutárních orgánů od 2014

09:00 – 12:00

Cena dopoledního semináře: 1089,- Kč vč. DPH

 • "Sedm statečných": Právní předpoklady pro výkon funkce jednatelů, členů představenstva a dozorčích nebo správních rad
 • "Nejistá sezóna": Péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelské úsudku
 • "Tanec s vlky": Zapojení společníků a akcionářů do obchodního vedení, odpovědnost za plnění pokynu valné hromady
 • "Vykoupení z věznice Shawshank": Zpřísnění odpovědnosti členů statutárních orgánů
 • "Maléry pana účetního": Ručení členů statutárních orgánů, včetně ručení za dluhy korporace
 • "Smrtonosná past": Konec § 196a (nová pravidla konfliktu zájmů a zákazu konkurence) 
 • "S čerty nejsou žerty": Odměňování

Na co by právník v souvislosti s novou úpravou vztahující se ke statutárním orgánům korporací neměl

13:00 – 16:00

Cena odpoledního semináře: 1089,- Kč vč. DPH

 • Nové pojetí jednání za právnickou osobu (zákonné zastoupení)
 • Důsledky nesplnění podmínek pro výkon funkce
 • Nové náležitosti smluv o výkonu funkce, jejich změny a schválení
 • Osoby blízké členům statutárních orgánů 
 • Důsledky porušení pravidel konfliktu zájmů a zákazu konkurence
 • Vypořádání náhrady škody způsobené členem statutárního orgánu
 • Vyvinění se z odpovědnosti za škodu

 
×