Rekodifikace - Jaké základní novinky přinese společnosti s ručením omezeným?

Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M., JUDr. Dagmar Dubecká, Ph.D., Ing. Helena Navrátilová
19/03/13 09:00 – 16:00 (přestávka od 12:00 do 13:00)

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Celodenní seminář se skládá z dopoledního (9.00-12.00) a odpoledního bloku (13.00-16.00). Dopolední praktická část určená především členům statutárních orgánů a manažerům všech úrovní se zaměřuje na základní přehled novinek nebo změn v dané oblasti. Odpolední blok poskytne hlubší vhled do tématu a plně jej využije zejména odborná veřejnost s právním vzděláním. Přihlásit se lze jak jednotlivě na jeden z půldenních bloků, tak na celý den.

Rekodifikace - Jaké základní novinky přinese společnosti s ručením omezeným?

09:00 – 12:00

Cena dopoledního semináře: 1089,- Kč vč. DPH

 • "12 úkolů pro Asterixe": Příprava na nové zákony - "to do list" 2013
 • "Firma": Kmenový list - nový cenný papír k podílu. Podíly se zvláštními právy.
 • "Záskok": Náhradníci za jednatele, možnost jednatelů kooptovat jednatele na uvolněné místo
 • "Kramerová vs. Kramer": Společnické žaloby
 • "Návrat do budoucnosti": Povolení řetězení jednočlenných s.r.o.
 • "Tři oříšky pro Popelku": Platby společníkům (podíl na zisku, zálohy)

Rekodifikace - Na co by právník v souvislosti s novou úpravou společností s ručením omezeným neměl zapomenout

13:00 – 16:00

Cena odpoledního semináře: 1089,- Kč vč. DPH

 • Přizpůsobení se nové právní úpravě
 • Nové pojetí podílů a jejich převoditelnost, druhy podílů
 • Změny v úpravě příplatku
 • Reflexní škoda 
 • Novinky v oblasti svolání a průběhu valné hromady, včetně hlasování a kumulativního hlasování 
 • Způsoby zániku účasti společníka na společnosti včetně vystoupení ze společnosti 
 • Uvolnění podílů 
 • Novinky v úpravě vypořádacího podílu

 
×