Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

leden
2024

únor
2024

březen
2024

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Rekodifikace – Jak se připravit na změny v nové úpravě akciových společností

Prof. JUDr. Jan DědičProf. JUDr. Jan DědičJUDr. Dagmar Dubecká, Ph.D.JUDr. Dagmar Dubecká, Ph.D.JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
19/02/13 09:00 – 16:00 (přestávka od 12:00 do 13:00)
Hotel Yasmin

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Celodenní seminář se skládá z dopoledního (9.00-12.00) a odpoledního bloku (13.00-16.00). Dopolední praktická část určená především členům statutárních orgánů a manažerům všech úrovní se zaměřuje na základní přehled novinek nebo změn v dané oblasti. Odpolední blok poskytne hlubší vhled do tématu a plně jej využije zejména odborná veřejnost s právním vzděláním. Přihlásit se lze jak jednotlivě na jeden z půldenních bloků, tak na celý den.

Rekodifikace – Jaké základní novinky přinese akciové společnosti?

09:00 – 12:00

Cena dopoledního semináře: 1089,- Kč vč. DPH

 • „12 úkolů pro Asterixe“: Příprava na nové zákony – „to do list“ 2013
 • „Firma“: Založit akciovou společnost až po novém roce?
 • „Pro pár dolarů navíc“: Základní kapitál i v eurech, akcie se zvláštními právy
 • „Sám doma“: Dozorčí rada bez zástupců zaměstnanců. Akciová společnost bez dozorčí rady a s jediným statutárním ředitelem 
 • „12 rozhněvaných mužů“: Společnosti s minoritním akcionářem: nové možnosti nastavení práv akcionářů (kumulativní hlasování při volbě orgánů)
 • „U pokladny stál…“: Zálohy na dividendy a další pravidla výplaty akcionářům

Rekodifikace – Na co by právník v souvislosti s novou úpravou akciové společnosti neměl zapomenout

13:00 – 16:00

Cena odpoledního semináře: 1089,- Kč vč. DPH

 • Přizpůsobení se nové právní úpravě
 • Nové pojetí vkladů, oceňování nepeněžitých vkladů, vkladová povinnost, správa vkladů a odpovědnost za splacení
 • Zjednodušení procesů zvýšení a snížení základního kapitálu
 • Problematiky úpravy cenných papírů dle občanského zákoníku v návaznosti na úpravu akcií v zákonu o obchodních korporacích
 • Nové požadavky na členství v orgánech 
 • Nové pojetí zákazu konkurence a konfliktu zájmů
 • Novinky v oblasti svolání a průběhu valných hromad a souvisejících práv akcionářů

 
×