Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

leden
2024

únor
2024

březen
2024

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Společnost s ručením omezeným po velké novele ZOK - WEBINÁŘ

Prof. JUDr. Jan DědičProf. JUDr. Jan DědičJUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
10/06/21 09:00 – 13:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Webináře probíhají přes videokonferenční platformu Lifesize, přístupové údaje obdrží účastníci před konáním akce.

Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích, která přináší změny i do úpravy společnosti s ručením omezeným. V některých případech je nutné nebo vhodné upravit společenské smlouvy. Nejen z tohoto důvodu je žádoucí se seznámit s nově účinnými pravidly regulujícími fungování společnosti s ručením omezeným.

Obsah:

Na semináři budou probrány zejména tyto okruhy otázek:

  • nová úprava rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně záloh na podíl na zisku ve společnosti s ručením omezeným
  • změny týkající se podílů ve společnosti s ručením omezeným, zejména druhů podílů, nabývání podílů mateřské společnosti, převodu podílu, zřizování věcných práv k podílům či uvolněného podílu
  • změny v působnosti valné hromady společnosti s ručením omezeným, rozhodování per rollam a dodatečného udělování souhlasu společníka se zásahem do právního postavení
  • upřesnění pravidel týkajících se fungování orgánů společnosti s ručením omezeným a jejich členů, včetně smlouvy o výkonu funkce, odstoupení z funkce, zákazu konkurence a postavení tzv. faktických vedoucích.

Pro koho je seminář určen:

Seminář je určen pro všechny právní profese, které přicházejí do styku se společnostmi s ručením omezeným, pro vedení těchto společností, jakož i pro další osoby, které se chtějí seznámit s novelou zákona o obchodních korporacích či prohloubit své znalosti o společnosti s ručením omezeným.

 
×