Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

leden
2024

únor
2024

březen
2024

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Nepřiměřené zadávací podmínky se stručným exkurzem do aktuální novely ZZVZ - WEBINÁŘ Č. 1

JUDr. Sylvie Sobolová, Ph.D.JUDr. Sylvie Sobolová, Ph.D. Mgr. Kateřina Lasák SlováčkováMgr. Kateřina Lasák Slováčková
11/02/21 13:00 – 14:30
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Webináře probíhají přes videokonferenční platformu Lifesize, přístupové údaje obdrží účastníci před konáním akce.

Obsah:

Přiměřené nastavení zadávacích podmínek je jedním ze základních předpokladů pro úspěšnou realizaci zadávacího řízení a vysoutěžení předmětu plnění veřejné zakázky tak, aby co nejvíce vyhovoval potřebám a požadavkům zadavatele. Právě nepřiměřené zadávací podmínky jsou velmi často důvodem, proč je zadávací řízení v jeho průběhu napadáno námitkami a proč zadavatel nevysoutěží předmět plnění, který nejvíce vyhovuje jeho požadavkům a potřebám.

Cílem tohoto semináře je přehledně shrnout pravidla pro nastavení zadávacích podmínek ve světle aktuální rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a soudů a upozornit na nedostatky se kterými se v naší advokátní praxi velmi často setkáváme.  V rámci semináře se zaměříme na tyto okruhy

  • nepřiměřené kvalifikační požadavky,
  • nepřiměřené technické podmínky a
  • nepřiměřené obchodní podmínky.

Neopomeneme ani zatím poslední novelu ZZVZ, která od 1. 1. 2021 zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání, a zadavatel tuto novou zásadu bude povinen zohlednit i při stanovení zadávacích podmínek.

Pro koho je seminář určen:

Seminář je určen nejen pro zadavatele veřejných zakázek, ale i pro všechny společnosti, kteří se účastní zadávacích řízení jako dodavatelé. Zadavatelům by seminář měl pomoci, jak správně a efektivně nastavit zadávací podmínky, a to i s přihlédnutím k poslední novele ZZVZ. Dodavatelé by si pak ze semináře měli odnést, jak takové nepřiměřené zadávací podmínky rozpoznat a jak se proti nim efektivně bránit.

 
×