Novela zákoníku práce

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., JUDr. Václav Rovenský, Ph.D.
21/10/20 09:00 – 13:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Po několika letech byla konečně schválena novela zákoníku práce, která přináší dlouho očekávané změny ve vztazích mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Primárně se jedná o zjednodušení komunikace a realizace práv stran při výkonu práce. Novela je účinná již od 30. července 2020, přestože některé zásadní změny, týkající se např. dovolené, náhrady škody a nového institutu sdíleného místa, nabývají účinnosti až 1. ledna 2021. 

Na našem semináři Vás tedy seznámíme se zásadními změnami v pracovněprávních vztazích, které přináší.

Obsah:

  • Nová úprava dovolené
  • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
  • Doručovaní
  • Další zásadní změny
  • Práva a povinnosti zaměstnance v souvislosti s povinným nošením osobních ochranných pomůcek a měřením teploty

Zaměření tohoto semináře je doporučeno pro všechny personalisty a podnikové právníky, kteří by měli být s aktuální problematikou v pracovním právu obeznámeni. Na semináři budou demonstrovány konkrétní příklady z praxe a navrženy postupy dobré praxe.

 
×