Evidence skutečných majitelů právnických osob a svěřenských fondů

JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.
21/05/20 09:00 – 11:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Předmětem diskuze bude nový zákon o evidenci skutečných majitelů, především pak otázky (i) jakých právnických osob se týká evidence skutečných majitelů, (ii) vymezení skutečného majitele, (iii) zvláštní přístup ke svěřenským fondům, (iv) režim obchodních korporací držených prostřednictvím trustových struktur a (v) vztahy mezi evidencí skutečných majitelů, evidencí svěřenských fondů a evidencí zahraničních svěřenských fondů. Zmíněna bude i otázka napojení na zahraniční evidence skutečných majitelů a jejich relevance.

 
×