Kalendář

mnth_13
2019

mnth_14
2019

mnth_15
2019

cal-newer
1

ePrivacy

Přesunuto na jaro 2019

rezervace

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematické snídaně

Rekodifikace – nové pojetí náhrady škody (přehled základních novinek)

JUDr. Martin Šolc,  
23/04/13 09:00 – 11:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

  • Koncepční východiska a změny nové úpravy
  • Prevence škod
  • Vznik povinnosti k náhradě škody
  • Smluvní a mimosmluvní škoda, předsmluvní odpovědnost
  • Liberace, exkulpace, okolnosti vylučují protiprávnost
  • Způsob a rozsah náhrady škody

 
×