Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

červenec
2022

srpen
2022

září
2022

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Správa a ochrana majetku (O Vašich penězích, Vaší rodině a Vaší budoucnosti)

JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.Ing. Helena NavrátilováIng. Helena Navrátilová
12/03/20 09:00 – 13:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Správa majetku, včetně otázek jeho mezigeneračního předání, a jeho ochrana (tzv. Estate Planning a Asset Protection) patří v oblastech rozvinutých tržních ekonomik k etablovaným disciplínám právních, ekonomických a daňových poradenských služeb.

V České republice získává tato oblast postupně větší pozornost, a to díky tomu, že po bezmála třiceti letech fungování tržní ekonomiky již existují relevantní majetkové a rodinné situace a také díky liberalizaci českého soukromého práva, které otevírá cestu k mnohým, donedávna nedostupným řešením. Jak s ohledem na vzrůstající zájem o tuto oblast, tak i v reakci na nepřesné či zavádějící informace s nimiž se lze setkat ve veřejných zdrojích, rozhodli jsme se věnovat této problematice ve specializovaném semináři.

Během semináře bychom se rádi zabývali následujícími tématy:

  • Důvody pro vznik trustových a srovnatelných struktur pro správu majetku (ochrana před věřiteli, rizika dědického řízení, zajištění nezodpovědných)
  • Zahraniční trustové struktury a české svěřenské fondy (důvody pro výběr, náklady, ochrana investic)
  • Daňové souvislosti dispozice s majetkem a výplaty výnosů z něj
  • Rizika trustových struktur a jejich řešení (odpovědnost správce, role protektora, využití obchodních korporací, rodinné kanceláře – tzv. family office)
  • Vliv dědického práva

 
×