Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat

Velká novela zákona o obchodních korporacích a změny v úpravě (především) kapitálových společností - WEBINÁŘ

Prof. JUDr. Jan DědičProf. JUDr. Jan DědičJUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
19/11/20 09:00 – 15:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 2662,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Dne 1.1.2021 nabude účinnosti rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích, která se dotkne všech obchodních společností a družstev. V některých případech bude nutné nebo vhodné upravit stanovy nebo společenské smlouvy. Je žádoucí provést některé změny a připravit se na nový právní režim již nyní.

Na semináři budou probrány zejména tyto okruhy otázek:

  • nová úprava podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích, včetně záloh na podíl na zisku
  • upřesnění obecných pravidel týkající se fungování orgánů obchodních korporací a jejich členů, včetně smlouvy o výkonu funkce, odstoupení z funkce a postavení tzv. faktických vedoucích
  • změny v právní úpravě podnikatelských seskupení, včetně zprávy o vztazích
  • základní změny společné pro společnost s ručením omezeným a akciovou společnost (např. druhy podílů (akcií), působnost valné hromady, rozhodování per rollam, vysílací práva do volených orgánů, zákaz konkurence)
  • základní změny ve společnosti s ručním omezeným SRO (např. nabývání podílů na mateřské společnosti, převod podílu, uvolněný podíl)
  • základní změny v akciové společnosti (např. monistický systém akciové společnosti, zaměstnanecká participace)

Seminář je určen nejen pro všechny právní profese, které přicházejí do styku s obchodními společnostmi, ale i pro vedení těchto společností.

 
×