Kalendář

červenec
2020

srpen
2020

září
2020

cal-older

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematické snídaně

Novela zákona o obchodních korporacích (obecná část a osobní společnosti)

Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
05/05/20 09:00 – 13:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Dne 1.1.2021 nabude účinnosti rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích zákoníku, která se dotkne všech obchodních společností a družstev. V některých případech bude nutné nebo vhodné upravit stanovy nebo společenské smlouvy. Je žádoucí provést některé změny a připravit se na nový právní režim. Již v průběhu roku 2020. Tento seminář je prvním z řady. Na podzim chceme věnovat semináře společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.

Předpokládáme, že na semináři budou probrány tyto okruhy otázek:

  • změny týkající se vkladů a vkladové povinnosti
  • nová úprava podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích, včetně záloh na podíl na zisku
  • upřesnění pravidel pro vypořádací podíl
  • upřesnění obecných pravidel týkající se fungování orgánů obchodních korporací a jejich členů, včetně smlouvy o výkonu funkce, odstoupení z funkce a postavení tzv. faktických vedoucích
  • změny v právní úpravě podnikatelských seskupení, včetně zprávy o vztazích a odkupové povinnosti pro případ, že v důsledku vlivu se zhorší postavení mimostojících společníků ovládané osoby
  • základní změny v právní úpravě veřejné obchodní společnosti
  • základní změny v právní úpravě komanditní společnosti

 
×