Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

červenec
2022

srpen
2022

září
2022

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

5 let účinnosti zákona o obchodních korporacích: judikatura českých soudů

Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
19/11/19 09:00 – 13:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Uběhlo již více než 5 let od účinnosti zákona o obchodních korporacích. Zákon obsahuje celou řadu kontroverzních ustanovení. Na část dříve sporných otázek panuje již v teorii i praxi shoda, část zůstává, a řadu z nich již vyřešila judikatura Nejvyššího soudu, popř. jsou naznačeny v judikatuře Vrchních soudů. Cílem semináře je přiblížit judikaturu Nevyššího soudu ke sporným otázkám kapitálových obchodních společností a pokusit se učinit z ní některé obecné závěry.

Seminář je určen nejen právnickým profesím, ale všem, kteří se o problematiku kapitálových obchodních společností zabývají.

Obsah semináře:

 • Jak poznat kogentní a dispozitivní ustanovení zákona o obchodních korporacích

 • Podíly (akcie) a dispozice s nimi

 • Volené orgány obchodních korporací

  • Jednání za společnost

  • Smlouva o výkonu funkce

  • Konkurenční doložka

  • Vyloučení z výkonu funkce

  • Rozhodování o obchodním vedení

  • Péče řádného hospodáře a důsledků jejího porušení

  • Společnická (akcionářská) žaloba proti členům volených orgánů

 • Valná hromada

  • Svolání valné hromady pozvánky

  • Neplatnost a nicotnost rozhodnutí

  • Vady způsobující neplatnost rozhodnutí valné hromady a zápis do obchodního rejstříku

  • Rozhodování o dispozici s částí závodu

 • Rozhodování o snížení základního kapitálu

 • Vytěsnění menšinových akcionářů

 • Zrušení obchodní korporace soudem

 
×