Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

červenec
2022

srpen
2022

září
2022

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Opravy a technické zhodnocení (nejen) v judikatuře Nejvyššího správního soudu

Mgr. Simona Hornochová, Ing. Jan Černohouz
27/03/19 09:00 – 13:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Přestože koncept oprav a technického zhodnocení je v účetnictví i v daňových zákonech obsažený od samého počátku a dalo by se očekávat, že tato problematika je dávno vyřešená, opak je pravdou. Každý, kdo se s tímto tématem v praxi setkává, pravděpodobně potvrdí, že při posuzování konkrétních zásahů do majetku stále vyvstávají otazníky. Důvodem je, že tento koncept není ve své podstatě příliš šťastně pojatý, a teoreticky je řešitelný poměrně obtížně. Za velmi dobrou praktickou pomůcku proto považujeme závěry, které v konkrétních případech vyslovil soud. Věříme, že na odůvodněních soudních rozhodnutí se dá v praxi poměrně dobře stavět.

Seminář se soustředí zejména na tato témata: 

  • Koncept oprav a TZ v účetních a daňových předpisech, základní charakteristické znaky

  • Doporučený postup v praxi s cílem minimalizovat daňová rizika spojená s touto problematikou, inspirovaný judikaturou NSS

  • Příklady z judikatury, z nichž doporučení vyplynula, s nastíněním závěrů soudu v posuzovaných situacích

  • Závěrečné upozornění na některé dílčí daňové otázky řešené v dávné či nedávné minulosti:

    • Vznik nepeněžního příjmu na straně pronajímatele z titulu TZ provedeného nájemcem, zdanitelné plnění z hlediska DPH

    • Cese nájemních smluv a daňové aspekty „přechodu“ TZ na nového nájemce

    • Nové ustanovení zákona o daních z příjmů umožňující odpisování TZ i jiným uživatelům než nájemci, řešená otázka vzniku nepeněžního příjmu u nájemce z titulu TZ provedeného podnájemcem při ukončení nájemní smlouvy

Seminář je určen pro všechny profese, které jsou ve firmách zapojené do posuzování, zda uskutečněné zásahy do majetku jsou opravou či technickým zhodnocením. Záběr tedy není limitovaný jen na ekonomické pracovníky, ale bude přínosný i pro techniky, kteří majetek spravují a ekonomům poskytují pro posuzování předmětné problematiky nezbytné informace.

 
×