Kalendář

mnth_13
2018

mnth_14
2018

mnth_15
2018

cal-newer
4

ePrivacy

Přesunuto na jaro 2019

rezervace

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematické snídaně

ePrivacy

Mgr. Drahomír Tomašuk, Mgr. Bc. Martin Kubík, Mgr. Ing. Jaroslav Zahradníček, Mgr. Ing. Milada Kürtösiová
04/12/18 09:00 – 13:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

V květnu tohoto roku nabylo účinnost GDPR, jež přináší zpřesněná pravidla v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob. V pozadí GDPR stále stojí nařízení o ochraně soukromého života v elektronických komunikacích, označované jako ePrivacy, jehož účinnost se však stále odkládá, aktuálně se bavíme o konci tohoto roku. Nařízení ePrivacy zdůrazňuje důvěrnost veškerých údajů vyplývajících z elektronické komunikace a má za cíl chránit obsah elektronické komunikace; bude tak ekvivalentem listovního tajemství. Ochrana soukromí má být přitom zaručena nejen co do obsahu elektronické komunikace, ale také u metadat, jako jsou např. lokalizační údaje.

Vývoj přijetí ePrivacy pro Vás neustále sledujeme a v rámci našeho semináře se zaměříme na charakteristiku ePrivacy, její vztah k GDPR a na vybrané klíčové instituty. V mezidobí si můžete přečíst odborný článek Martiny Černé, naší kolegyně, která se zaměřila na problematiku tzv. cookies v režimu ePrivacy (Právní rádce, 9/2018). 

 
×