Kalendář

mnth_13
2018

mnth_14
2018

mnth_15
2018

cal-newer
4

ePrivacy

Přesunuto na jaro 2019

rezervace

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematické snídaně

Svěřenské fondy a další nástroje správy rodinného majetku

JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.
29/11/18 09:00 – 11:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Svěřenské fondy se staly standardní součástí českého právního řádu a jejich obliba roste. Bývají čím dál častěji využívány pro zajištění mezigenerační správy majetku, a to zpravidla v kontextu institutů dědického a smluvního práva. Cílem semináře je shrnout dosavadní zkušenosti a upozornit na některé problémy s nimiž se praxe střetává.

Seminář se zaměří zejména na tyto okruhy problémů:

  • účely svěřenského fondu, obvyklé struktury
  • flexibilita svěřenského fondu (možnosti následných změn statutu)
  • postavení správce svěřenského fondu
  • transfer majetku do svěřenského fondu
  • evidence svěřenských fondů
  • práva nepominutelných dědiců
  • darování pro případ smrti
  • svěřenský fond vs. nadační fond

 
×