Kalendář

červenec
2020

srpen
2020

září
2020

cal-older

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematické snídaně

Co chystá Evropská komise ve vztahu k přeshraničním přeměnám

Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
08/11/18 09:00 – 11:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Evropská komise aktuálně připravuje návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení. Nejenže by měla nová právní úprava výslovně upravit přeshraniční rozdělení a přemístění sídla, předpokládá se i revize již existující regulace přeshraničních přeměn, které se již staly přirozenou součástí podnikatelské praxe. Navrhovaná regulace však přináší celou řadou výkladových otazníků a problémů, na které bude v rámci naší snídaně upozorněno. 

Obsah: 

  • čeho se týká nová směrnicová úprava přeshraničních přeměn?
  • pojetí přeshraničního přemístění sídla
  • pojetí přeshraničního rozdělení
  • projekty přeshraničních přeměn a regulace rozhodného dne
  • znalecké zkoumání přeshraničních přeměn
  • publikační povinnosti v souvislosti s přeshraničními přeměnami
  • zpráva pro společníky o formy ochrany společníků při přeshraničních přeměnách
  • formy ochrany věřitelů při přeshraničních přeměnách
  • zpráva pro zaměstnance a zaměstnanecká participace při přeshraničních přeměnách
  • účinky přeshraničních přeměn a zápisy do veřejných rejstříků

 
×