Rekodifikace – nové pojetí podnikatelských seskupení

Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Dagmar Dubecká, Ph.D.
12/03/13 09:00 – 11:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

  • Změny v pojetí podnikatelských seskupení 
  • Vliv přechodných ustanovení na stávající podnikatelská seskupení
  • Ovlivnění/ovládání/řízení
  • "Přiznaný" koncern
  • Odpovědnost vlivné/ovládající/řídící osoby
  • Nové náležitosti zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

 
×