Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

leden
2024

únor
2024

březen
2024

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

GDPR - jeden měsíc do účinnosti

Mgr. Drahomír TomašukMgr. Drahomír TomašukMgr. Bc. Martin KubíkMgr. Bc. Martin KubíkJUDr. Ing. Jaroslav Zahradníček, Ph.D.JUDr. Ing. Jaroslav Zahradníček, Ph.D.Mgr. Ing. Milada KürtösiováMgr. Ing. Milada Kürtösiová
24/04/18 09:00 – 13:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Od jara 2018 začne po Evropě platit obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). GDPR přináší řadu změn týkajících se právní úpravy ochrany osobních údajů, přičemž podle dosavadních zkušeností čeká společnosti značné množství práce, aby se na příchod GDPR dostatečně připravily. Jednou z nejčastěji zmiňovaných novinek je možnost za porušení povinností týkající se zpracování osobních údajů uložit pokutu až do výše 20 milionů eur nebo 4 % celkového celosvětového ročního obratu dané společnosti. Mnohé z těchto povinností jsou přitom v GDPR upraveny odlišně od dosavadního českého zákona, a to např. i tak klíčové povinnosti jako je existence právního titulu ke zpracování osobních údajů, včetně mj. souhlasu subjektu údajů. V GDPR jsou také výslovně zakotveny některé instituty doposud dovozované jen výkladem nebo soudní praxí. Jde například o právo být zapomenut, zajišťující subjektům údajů, aby veškeré o nich zpracovávané osobní údaje byly za stanovených podmínek odstraněny. Zcela nově bude v právní úpravě zakotveno právo na přenositelnost osobních údajů, které má dát subjektům údajů větší flexibilitu při výběru některých služeb, typicky finančních nebo telekomunikačních, když subjektu údajů bude umožněno, zjednodušeně řečeno, sbalit si své osobní údaje a jít k jinému správci či poskytovateli služeb. Lze rovněž očekávat zánik tzv. oznamovací povinnosti, která v dnešní době stále ještě dopadá na značné množství zpracování osobních údajů, aniž je však důsledně plněna. Ta bude nahrazena povinnostmi novými, především povinností vést záznamy o činnostech zpracování či povinností provádět tzv. posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, jehož cílem bude důkladná analýza toho, zda nebude zpracování osobních údajů rizikové pro soukromí dotčených osob. Neméně zajímavou novou povinností pro některé správce bude jmenování tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů.

V rámci našeho semináře se zaměříme na aktuální stav legislativních prací (přijetí nového českého zákona o ochraně osobních údajů), aktuální pokyny WP 29 k provedení GDPR a vybrané klíčové instituty GDPR, které praxe vnímá jako nejvíce zajímavé či naopak nejvíce problematické z hlediska aplikace.

 
×