Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat

Neplatnost a zdánlivost (fikce nepřijetí) usnesení valné hromady

Prof. JUDr. Jan DědičProf. JUDr. Jan DědičJUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
08/11/17 09:00 – 13:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Zákon o obchodních korporacích přinesl kromě jiného i změny v úpravě neplatnosti a zdánlivosti (fikce nepřijetí) usnesení valné hromady v kapitálových společnostech. Od účinnosti nové právní úpravy uplynuly již více než tři roky a jsou zde již první zkušenosti z její aplikace. Výklad bude zaměřen nejen na právní úpravu, ale i dostupnou judikaturu Nejvyššího soudu a vrchních soudů, včetně zhodnocení, jaká judikatura k dané problematice přijatá za účinnosti obchodního zákoníku je použitelná i za nové právní úpravy. Seminář se zaměří zejména na tato témata:

 • povaha rozhodnutí valné hromady
 • platnost a účinnost rozhodnutí valné hromady
 • možnosti revokace usnesení valné hromady a přijetí obsahově shodného rozhodnutí
 • povaha neplatnosti a zdánlivosti usnesení valné hromady
 • povaha řízení o vyslovení neplatnosti nebo zdánlivosti usnesení valné hromady
 • příslušnost soudu a účastníci řízení
 • aktivní věcná legitimace k návrhu na vyslovení neplatnosti nebo zdánlivosti usnesení valné hromady
 • lhůta k podání návrhu
 • pasívní legitimace
 • důvody neplatnosti a zdánlivosti rozhodnutí valné hromady
 • zvláštnosti řízení o vyslovení neplatnosti nebo zdánlivosti usnesení valné hromady

 
×