Právní limity marketingového oslovování zákazníků

Mgr. Drahomír Tomašuk, JUDr. Petra Mirovská
31/10/17 09:00 – 11:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Snídaně si klade za cíl seznámit účastníky s právními limity marketingového oslovování stávajících i potenciálních zákazníků na B2B i B2C trzích různými formami komunikace, a to na základě prakticky orientované diskuse.

Obsah:

  • Mantinely marketingového oslovování elektronickými prostředky komunikace
  • Telemarketing a obtěžující telefonáty
  • Neadresná i adresná listinná kampaň
  • Oslovování osobním kontaktem
  • Marketingové oslovování z pohledu GDPR a ePrivacy

V rámci uvedeného okruhu témat budeme diskutovat o aktuálním právním rámci a různých režimech právních předpisů včetně sankcí za jejich porušování, probereme možnosti a rizika využívání jak kontaktů z vlastní činnosti, tak údajů z veřejných zdrojů (veřejných seznamů) a komerčních databází podnikatelských subjektů, dotkneme se problematiky zpracování osobních údajů při marketingovém oslovování stávajících i potenciálních zákazníků, probereme odpovědnost zadavatelů kampaní i subjektů nabízejících servisní služby (zasílání obchodních sdělení, telemarketing apod.). To i mnohem vícev závislosti na praktické potřebě diskutujících. V neposlední řadě se podíváme na nový právní rámec marketingu v kontextu GDPR a ePrivacy.

 
×