Kalendář

mnth_13
2019

mnth_14
2019

mnth_15
2019

cal-newer
1

ePrivacy

Přesunuto na jaro 2019

rezervace

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematické snídaně

Sporné otázky týkající se vzniku a zániku funkce ve volených orgánech kapitálových společností

Prof. JUDr. Jan Dědič
18/10/16 09:00 – 11:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

  • Kdo a za jakých podmínek je oprávněn ustanovit člena statutárního nebo kontrolního orgánu
  • Výkladové problémy kooptace a náhradnictví
  • Způsoby zániku funkce
  • Sporné otázky odstoupení z funkce
  • Odvolání z funkce
  • Uplynutí funkčního období
  • Ztráty předpokladů pro výkon funkce 

 
×