Rekodifikace soukromého práva od roku 2014 přináší nové situace pro občany i podnikatele. Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další související zákony vám mohou být jasnější díky seminářům KŠB Institutu, které vám pomohou najít praktická řešení problémů ze života firem a poskytnout expertní vhled do aktuálních právních otázek. Naši přednáškovou činnost doplňují tematické semináře, právní a daňové workshopy sestavené na míru individuálním potřebám vaší společnosti. Tým KŠB Institutu tvoří zkušení lektoři s bohatou právní praxí v čele s profesorem Janem Dědičem, předním českým odborníkem na obchodní právo, který stál u zrodu mnoha zákonů včetně zákona o obchodních korporacích a podílel se i na částech nového občanského zákoníku dopadajících na podnikatele.

Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

Tématické snídaně

Vzhledem k omezené kapacitě pouze po dohodě s organizátorem


Jak nakupovat?

Program na podzimní semestr 2017 zveřejníme již brzy

Proběhlé semináře

Seminář představí základní a z hlediska praxe stěžejní aspekty insolvenčního práva, které by každý podnikatel, ať je dlužníkem či věřitelem, měl znát. Co...

Seminář je zaměřen na celou škálu otázek a problémů, se kterými se mohou kapitálové společnosti setkat v souvislosti se zápisy do obchodního rejstříku....

Již za rok nabude účinnosti nové Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které představuje revoluci v regulaci ochrany osobních údajů a přináší...

O případných dílčích organizačních změnách budou účastníci předem informováni.

Připravujeme nové akce.

Témata předchozích snídaní

13/06/17 09:00

Novela zákoníku práce

08/12/16 09:00

Koncern

Volejte a pište kdykoli

Rezervaci můžete provést také telefonicky na tel. č.

  • +420 224 103 316

nebo e-mailem na adrese

Jak seminář zaplatit

Semináře účastníci hradí na číslo účtu 2108124266 / 2700 (UniCredit Bank). Po přijetí platby KŠB Institut, s.r.o. vystaví a zašle účastníkovi daňový doklad.

Speciální nabídka seminářů na míru

Přáli byste si uspořádat právní či daňový seminář na míru vaší společnosti? Nabízíme rovněž individuální školení pro vaše zaměstnance nebo obchodní partnery, ať už z oblasti nových rekodifikačních zákonů, daní, nemovitostí či dalších oborů. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.